Kamuda Başörtüsü Serbestliği Yasalaştı


Başörtülü türbanlı binlerce insanın yıllardır yaşadığı magduriyet nihayet sona erdi..Güçlükle okuyan fakat başörtüsü ve türban yasagı nedeni ile görevini başörtüsü ile yapamayan binlerce öğretmen ve kamu görevlisi artık rahatça herkes gibi görevini yapabilecek..Demokratikleşme paketinin açıklanmasıyla birlikte pakette yer alan Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsüne serbestlik getiren düzenleme 8 Ekim salı günü yayınlanan Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Türban serbest mi?

Kamuda Artık başörtüsü serbest
Demokratikleşme paketinin açıklanmasıyla birlikte pakette yer alan Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsüne serbestlik getiren düzenleme 8 Ekim salı günü yayınlanan Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Taypyip Erdoğan ve hükümet üyeleri tarafından imzalanan düzenleme, Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı:
'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' ile '2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 - 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan 'Kadınlar' ibaresinden sonra gelen birinci cümle yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan 'Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.' şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.
MADDE 2 - Aynı yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar' ibaresi 'Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapanlar' şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/9/1925 TARİHLİ VE 2413 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 - 2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararname'ye ilişkin bölümünün (2) numaralı bendinin birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

türban

1993 yılında eylül dönemi çatalca endüstiri meslek lisesi istanbul'a atandım türban nedeniyle görevime başlayamadım kanun daki kılık kıyafet değişikliği ile mağduriyetimin giderilerek yeniden atanmak iştiyorum.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu baglantılar

Son yorumlar