Araç ve Sürücü Bilgi Sisteminin Faydaları

Asbis sorgulama için tıklayın

Araç ve sürücü bilgi sistemi uygulamasından sonra

Noterlerce satış veya devri yapılacak araçlar için vergi dairelerinden "İlişik Kesme Belgesi" alınması uygulaması kaldırılmış olup, aracın vergi ve trafik cezası gibi borçları olup olmadığı satış işlemi sırasında bilgisayar programı aracılığıyla sistem tarafından otomatik olarak sorgulanmaya başlanmıştır.
Asbis sorgulama için tıklayın
Satış veya devri yapılacak aracın trafik tescil kayıtlarında satış veya devri kısıtlayıcı herhangi bir kayıt (haciz, rehin, ihtiyati tedbir) bulunup bulunmadığı noterce Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar kayıtları üzerinden sorgulanmaya başlanmıştır. Önceki uygulamada böyle bir sorgulama yapılamadığından, noterde aracı satın alan kişiler adlarına tescil için trafik tescil kuruluşuna geldiklerinde, araç kayıtlarında haciz, ihtiyati tedbir gibi şerhler çıkabilmekte ve mağdur olabilmekteydiler. Yeni uygulama ile bu tür mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır.
Satış işlemi tamamlandığında, sistem otomatik olarak veri tabanı üzerinden "Tescile İlişkin Geçici Belge" üretmekte ve noter tarafından döküm alınmak suretiyle aracın alıcısına verilmektedir. Bu belge ile 1 ay süreyle araç kullanılabilmektedir.
Önceki uygulamada noter ücretleri aracın kasko bedeli esas alınarak belirlendiğinden, satış işlemleri aracın kasko değerine göre belge ücretleri hariç 250-600 TL. arasında gerçekleşirken, yeni uygulamada 20 TL maktu satış ücreti (%18 KDV ile birlikte 23 TL, 60 Kr.) ile araç tescil belgesi ücreti (46 TL) ve gerekiyorsa motorlu araç trafik belgesi ücreti (62 TL) dışında, noterce herhangi bir harç ve damga vergisi alınmamaktadır. Araç satış, devir ve tescil işlemleri önceki uygulamada ortalama 3 iş günü içerisinde tamamlanırken, yeni uygulamada bu işlemler 5 dakika gibi kısa bir sürede sonuçlandırılmaktadır.
Satış veya devir işlemi tamamlandığında, noter tarafından trafik tescil kuruluşlarına elektronik sistemle bildirim yapılmakta, bu bildirim üzerine araç sahibinin müracaatı olmaksızın, araç tescil belgesi satışı yapan notere en yakın trafik tescil kuruluşunca düzenlenmektedir.
Aracı satın alan kişi veya kanuni vekilinin satış esnasında noterde vereceği beyana göre, araç tescil belgesi aynı gün içerisinde APS yoluyla yerleşim yeri adresine gönderilebildiği gibi, talebi halinde ve 15 gün içerisinde müracaat etmek suretiyle belgeyi düzenleyen trafik tescil kuruluşundan elden de teslim alınabilmektedir.
Araç tescil belgesinin postada gecikmesi veya kaybolması gibi durumlarda vatandaşlarımıza herhangi bir sorumluluk yüklenmemekte, bu nedenle bir ceza da uygulanmamaktadır. Belgelerin teslim aşaması PTT Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında oluşturulan bir bilgisayar programıyla takip edilerek, ilgilisine ulaşıp ulaşmadığı ile ne zaman teslim edildiği izlenebilmektedir. Belgenin kaybolduğunun araç satın alan vatandaşlarımızca ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi ve kayıtlardan da bu durumun doğruluğunun anlaşılması halinde, ücret alınmaksızın yeni bir tescil belgesi düzenlenerek vatandaşlarımıza teslim edilmektedir.
Araçların satış ve devir işlemleri dışında tadilat, renk değişikliği, unvan değişikliği, trafikten çekme, hurdaya ayırma, zayii veya yıpranmadan dolayı belge yenileme gibi işlemler için önceki uygulamada olduğu gibi aracın tescil kaydının (dosyasının) bulunduğu trafik tescil kuruluşuna müracaat etme zorunluluğu kaldırılmış, bu işlemler herhangi bir trafik tescil kuruluşunda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Asbis sorgulama için tıklayın

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu baglantılar

Son yorumlar